Po這瞠nie i kr鏒ka charakterystyka PDF WYDRUK E-mail

 Charakterystyka gminy 

Mapka

Gmina W這szakowice po這穎na jest w po逝dniowo zachodniej cz窷ci Wielkopolski na terenie powiatu leszczy雟kiego i obejmuje obszar 130 km2. Siedzib Gminy jest licz帷a 3172 (stan na 31 grudnia 2008) mieszka鎍ów wie W這szakowice. Ca陰 Gmin w sk豉d której wchodzi W這szakowice - siedziba Gminy, 12 wsi so貫ckich oraz Boszkowo-Letnisko, zamieszkuje 8845 mieszka鎍ów. W sezonie letnim, ze wzgl璠u na swe walory turystyczne, ilo嗆 przebywaj帷ych w Gminie zwi瘯sza si o oko這 10 000 osób. Turystów w ten rejon przyci庵aj lasy i jeziora ale gównie o bardzo czystej wodzie jezioro Dominickie o powierzchni 384 ha. Znajduj帷a si tu baza turystyczna stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji gównie dla mieszka鎍ów Leszna, Wroc豉wia, Wa豚rzycha, Lubina i Poznania.

Gmina W這szakowice nie jest jednak typow gmin turystyczn, pr篹nie rozwija si sektor gospodarczy, dzia豉j liczne zak豉dy prywatne oraz spó趾i i spó責zielnie. Z tego powodu wska幡ik bezrobocia nie jest wysoki. U篡tki rolne obejmuj 50% powierzchni gminy, na których istniej帷e gospodarstwa rolne zatrudniaj 9 % ludno軼i. Osobom chc帷ym podj望 dzia豉lno嗆 gospodarcz tutejszy Urz康 Gminy gwarantuje pomoc doradcz.Atutem Gminy s przede wszystkim tu 篡j帷y ludzie w wi瘯szo軼i nauczeni troszczy si o siebie. Na obecny dobry stan gminy sk豉daj si takie czynniki jak: prawie do wszystkich miejscowo軼i z gminnych wodoci庵ów doprowadzona woda, dobrze roz這穎na sie przedszkoli szkó podstawowych i gimnazjów oraz dzia豉j帷e we W這szakowicach Liceum Ogólnokszta販帷e, nowoczesna sie telefoniczna oraz sie telefonii komórkowej, oprócz samodzielnych lekarzy dzia豉j帷e dwa niepubliczne zak豉dy opieki zdrowotnej, dwie apteki, du瘸 i o ró積ych bran瘸ch zorganizowana sie sklepów i hurtowni, dwa banki i poczta, liczne zak豉dy pracy, przez W這szakowice przebiega linia kolejowa 陰czca Leszno z Wolsztynem, jest rozbudowana sie dróg, nowoczesna oczyszczalnia 軼ieków, w kilku miejscowo軼iach Gminy wybudowana sie kanalizacji sanitarnej, w zorganizowany sposób prowadzona zbiórka odpadów komunalnych, rozpocz皻a budowa zak豉du utylizacji odpadów komunalnych, dla oko這 10 tysi璚y turystów istniej帷a baza wypoczynkowa nad jeziorem Dominickim, liczne nowoczesne ogrodnictwa szklarniowe, wielu producentów szparagów i pieczarek, zalesienie pi瘯nymi lasami 37 % powierzchni Gminy oraz istniej帷e tu Nadle郾ictwo Pa雟twowe, zachowane w dobrym stanie liczne zabytki.

Ponadto podkre郵i nale篡, 瞠 na terenie Gminy jest tylko jedno przedsi瑿iorstwo o czystym kapitale zagranicznym i jedno o mieszanym. Pozosta貫 przedsi瑿iorstwa, zak豉dy i wytwórnie zosta造 za這穎ne przez miejscowych mieszka鎍ów i ci篹k prac zosta造 rozwini皻e do du篡ch jednostek. Jednostki te tak si rozwin窸y, 瞠 w sposób istotny zmniejszy造 zatrudnienie w do嗆 s豉bych bo gospodaruj帷ych na niskich klasach ziemi gospodarstwach. Dynamiczny rozwój prywatnych zak豉dów spowodowa przej璚ie bez napi耩 zatrudnionych z upadaj帷ych lub przekszta販aj帷ych si spó責zielni. Powsta貫 tu prywatne zak豉dy s gównie z bran篡 produkuj帷ej opakowania. Mo積a stwierdzi, 瞠 transformacja systemowa na terenie Gminy nast徙i豉 bez wi瘯szych napi耩 a zmiany w gospodarce zosta造 dokonane przez mieszka鎍ów Gminy bez zewn皻rznego kapita逝.

W Gminie W這szakowice mo積a zetkn望 si z licznymi zabytkami kultury materialnej oraz wytworami natury. Do najcenniejszych nale篡; wczesnobarokowy ko軼ió we W這szakowicach z jego organami na których gra tu urodzony wielki polski kompozytor, muzyk i pedagog K. Kurpi雟ki, wybudowany przez ksi璚ia A. Su趾owskiego pa豉c my郵iwski we W這szakowicach – obecnie siedziba Urz璠u Gminy, izba regionalna z dzia貫m po鈍i璚onym K.Kurpi雟kiemu, ko軼io造 w Zbarzewie, Jezierzycach Ko軼ielnych, Bukówcu Górnym, D逝篡nie i Charbielinie, zabudowania folwarczne z pa豉cem w Zbarzewie. We w這szakowickim parku mo積a podziwia wiekowy bo maj帷y oko這 300 lat okaza造 platan, prawdziwym cudem natury jest poro郾i皻y drzewami bukowymi bardzo stromy brzeg nad jeziorem Trzebickim. Liczne spowodowane lodowcem przewy窺zenia terenu wynosz帷e w niektórych przypadkach nawet 65 metrów dodatkowo uatrakcyjniaj krajobraz.

We W這szakowicach ma swoj siedzib jedyne w Polsce Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpi雟kiego. Towarzystwo troszczy si o popularno嗆 swojego patrona - kompozytora i muzyka organizuj帷, mi璠zy innymi, co roku Ogólnopolskie Konkursy M這dych Instrumentalistów. W tej pracy z towarzystwem wspó逍racuj wszystkie wy窺ze uczelnie muzyczne z kraju i nosz帷e imi kompozytora 鈔ednie szko造 muzyczne. Pr篹nie dzia豉 Towarzystwo Gimnastyczne Sokó szczególnie we W這szakowicach i Bukówcu Górnym. Najwi瘯sz i znan w ca造m kraju organizowan imprez sportow co roku w kwietniu przez sokoów z Bukówca Górnego jest Ogólnopolski Bieg Soko豉. Na bieg ten z ca貫j Polski przyje盥瘸 oko這 250 doros造ch biegaczy. Oprócz tego w biegach m這dzie穎wych z pobliskich szkó bierze udzia zwykle oko這 800 uczestników. Od kilkunastu ju lat zawsze 3 maja w Bukówcu Górnym s organizowane a maj帷e wielu mi這郾ików zawody konne w powo瞠niu. Jesieni tak瞠 w Bukówcu Górnym odbywa si targ rolniczy i powiatowa wystawa koni. Sezon dla hodowców koni zamyka tradycyjny Hubertus. Szeroko rozwini皻y jest amatorski ruch artystyczny. Na terenie Gminy dzia豉j 3 chóry oraz prawie w ka盥ej wsi zespo造 酥iewacze. Ogó貫m dzia豉 19 ró積ych zespoów skupiaj帷ych ponad 330 osób. Ponadto szeroko znane s i dzia豉j帷e od wiele lat nast瘼uj帷e zespo造: Zespó Regionalny, Kapela Dudziarska i Kabaret “ Dziura” z Bukówca Górnego, Chór M瘰ki im. K. Kurpi雟kiego, Zespó Cantilena i Zespó Muzyki Dawnej z W這szakowic. Od kilku ju lat w 篡ciu Gminy mocno zaznacza swoj obecno嗆 W這szakowickie Bractwo Kurkowe.

Samorz康 gminny jest wydawc miesi璚znika Nasze Jutro. Gazeta ta informuj帷 mieszka鎍ów Gminy o dzia豉niach organów Gminy, dzia豉niach szkó, innych organizacji oraz drukuj帷 artyku造 przygotowywane przez samych mieszka鎍ów sta豉 si najlepsz kronik gminnych wydarze. Jej wysoki i bez zwrotów rozchodz帷y si nak豉d 鈍iadczy o warto軼i tej gazety.

Pewnym przed逝瞠niem dzia豉lno軼i wydawniczej jest wspieranie przez Gmin dzia豉lno軼i pisarskiej mieszka鎍ów Gminy i nie tylko. W okresie od powstania samorz康u gminnego przy wydatnej pomocy Gminy zosta造 wydane ksi捫ki p. Edmunda Lepki, Stanis豉wa Malepszaka, Marianny Ma熥owiak, Antoniego Marcinka, Tadeusza Przybylskiego. Inspirowanych aktualnymi potrzebami, zwykle gospodarczymi gminy, zosta這 napisanych kilkana軼ie prac dyplomowych.

 
wstecz   dalej »