Pracownicy Urzędu Gminy PDF WYDRUK E-mail
 
 

Pracownicy Urzędu Gminy Włoszakowice

Siedziba Urzędu Gminy:
Pałac Sułkowskich, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Stanisław Waligóra - wójt Gminy Włoszakowice Wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław Waligóra                      
Reprezentuje i zarządza Gminą Włoszakowice.
Kierownik Urzędu Gminy.
tel. 65 5252 999                                                                                                                                  

Biuro Ogólne

sekretarz gminy Monika Klemenska
Sekretarz Gminy
Monika Klemenska 
Zastępuje  kierownika  Urzędu Gminy. Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Kierownik Biura Ogólnego. Prowadzi sprawy oświaty gminnej, ochrony zdrowia oraz sprawy kadrowe.
tel. (065) 52 52 997

Pokój 105
  
sekretariat - Joanna Poprawska
Sekretariat
Joanna Poprawska
Prowadzi sekretariat Urzędu, zapewnia obsługę organizacyjną Wójta i Sekretarza Gminy
tel. (065) 52 52 999

Pokój 104
Marek Wodawski
Marek Wodawski
Podinspektor. Prowadzi sprawy oświaty, ochrony zdrowia. Informatyk UG
tel. (065) 52 52 962

Pokój 106


REFERAT FINANSOWY

skarbnik UG Maria Rolka
Skarbnik Gminy
Maria Rolka
Kierownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy.
Przygotowuje i kontroluje realizację budżetu Gminy
tel. (065) 52 52 985

Pokój 118A

Biuro Księgowości Budżetowej

Monika Ławecka Monika Ławecka
Kierownik biura
Główna księgowa Urzędu Gminy
tel. (065) 52 52 987

Pokój  118
Karolina Nowak Karolina Nowak 
Podinspektor
Prowadzi sprawy księgowości budżetowej, zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych
tel. (065) 52 52 987

Pokój 118
Joanna Chomska
Joanna Chomska
Specjalista
Prowadzi sprawy księgowości budżetowej, wynagrodzeń, ZUS, rozliczeń z Urzędem Skarbowym
tel. (065) 52 52 987

Pokój 118
 

Biuro Księgowości Podatkowej

Danuta Poloszyk Danuta Poloszyk
Kierownik biura
Inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych
tel. (065) 52 52 977

Pokój 110
Karolina Nowak Grażyna Wlekły
Inspektor
Prowadzi księgowość podatkową
tel. (065) 52 52 976

Pokój 111

Agnieszka Knop
Agnieszka Knop
Referent
ds. opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi
tel. 65 52 52 976

Pokój 111
Romana Pitrowska
Romana Pitrowska
Referent
Prowadzi sprawy opłat i windykacji
tel. (065) 52 52 978

Pokój 111
Karolina Nowak Maria Przewoźna
Inspektor
Prowadzi obsługę kasy
Urzędu Gminy
tel. (065) 52 52 978
l
Pokój 111
 
Biuro Obsługi Organów Gminy

Mirosława Ploloszyk Miś

Mirosława Poloszyk-Miś

Kierownik biura.
Inspektor. Zapewnia obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, prowadzi sprawy samorządów wiejskich
tel. (065) 52 52 974

Pokój 119
Hubert Patelka
Hubert Patelka
Radca Prawny
tel. (065) 52 52 974

Pokój 119Biuro Nieruchomości i Budownictwa

Danuta Poloszyk Robert Kasperczak
Kierownik biura
Prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych, ochrony przeciwpożarowej, sportu i kultury fizycznej.
tel. (065) 52 52 992

Pokój 117
Jerzy Wlekły Jerzy Wlekły
Inspektor 
Nadzoruje budynki gminne w zakresie remontów i konserwacji, wyposażenia w sprzęt, zaopatrzenia w opał, wodę, energię elektryczną, łączność telefoniczną
tel. (065) 52 52 962

Pokój 106

Beata Gertych
Beata Gertych
Podinspektor
Wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaświadczenia o przeznaczeniu terenów, prowadzi sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
tel.(065) 52 52 991

Pokój 117
Mateusz Mroziński
Mateusz Mroziński
Podinspektor
Prowadzi sprawy gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa
tel. (065) 52 52 994

Pokój 116

 

 

Bogusław Olejnik
Bogusław Olejnik
Geodeta
Przygotowuje decyzje zatwierdzające projekty podziałów nieruchomości, prowadzi sprawy związane z rozgraniczeniem i numeracją porządkową nieruchomości oraz sprawy dot. Gminnej Spółki Wodnej
tel. (065) 52 52 995, e-mail:

Pokój 116
Albert Cygan
Albert Cygan
Podinspektor
Prowadzi sprawy  ochrony środowiska i zwierząt 
tel. (065) 52 52 994

Pokój 116

 

 


Biuro Spraw Obywatelskich

Dorota Mierzyńska-Patrzała Urząd Stanu Cywilnego
Dorota Mierzyńska-Patrzała 
Kierownik USC
Kierownik biura
Rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony, wydaje odpisy z ksiąg stanu cywilnego, prowadzi ewidencję ludności, sprawy meldunkowe
tel. (065) 52 52 984

Pokój Nr 114 
Maria Walkowska Maria Walkowska
Inspektor
Prowadzi ewidencję przedsiębiorców, wydaje zezwolenia na sprzedaż alkoholu i organizację imprez masowych
tel. (065) 52 52 960

Pokój 113
Beata Grzesiecka Beata Grzesiecka
Podinspektor
Prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i osób wchodzących w skład kwalifikacji wojskowej. Sprawy stypendiów szkolnych. Zwrot  kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Wydawanie dowodów osobistych
tel. (065) 52 52 960

Pokój 113
  
 
wstecz