Przegląd pieśni maryjnych w Charbielinie PDF WYDRUK E-mail

W ostatnim dniu maja na terenie Sanktuarium Maryjnego w Charbielinie odbył się pierwszy Przegląd Pieśni Maryjnych Zespołów Artystycznych Gminy Włoszakowice zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

Wybór miejsca, czasu i pieśni nie był przypadkowy. W sobotę (31.05.2014) kończył się miesiąc maj, a wraz z nim czas odprawiania nabożeństwa majowego ku czci Matki Bożej. Sanktuarium Maryjne na Wzgórzu Charbielińskim – od wieków miejsce kultu maryjnego – było idealną przestrzenią do zaśpiewania i wysłuchania różnych i niepowtarzalnych pieśni maryjnych.

W przeglądzie wystąpiły zespoły śpiewacze i chóry gminy Włoszakowice oraz solistki Studia Piosenki GOK Włoszakowice, a ponieważ społeczność śpiewaków to w naszej gminie liczebna grupa, łącznie podczas kilkugodzinnego przeglądu zaprezentowało się aż 18 występujących.

 • Zespół „Zbarzewianki” ze Zbarzewa. Kierownikiem zespołu jest Genowefa Mikołajczak, a instruktorem Mariola Jagodzik.
 • Zespół „Śpiewaj z nami” z Krzycka Wielkiego. Kierownikiem zespołu jest Krystyna John, a instruktorem Szymon Gąda.
 • Zespół „Srebrny włos” z Włoszakowic. Kierownikiem jest Genowefa Langner, a instruktorem Stanisław Michalak.
 • Solistki Studia Piosenki GOK Włoszakowice: Julia Wojtkowiak i Anna Roj.
 • Zespół „Jezioranki” z Jezierzyc Kościelnych. Kierownikiem zespołu jest Stefania Kiąca, a instruktorem Mariola Jagodzik.
 • Zespół Śpiewaczy „Echo” z Sądzi. Kierownikiem zespołu jest Zenon Poloch, a instruktorem Stanisław Michalak.
 • Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego. Kierownikiem zespołu jest Irena Michalewicz.
 • Zespół Śpiewaczy „Sami swoi” z Grotnik. Kierownikiem zespołu jest Maria Ruta, a instruktorem Stanisław Michalak.
 • Zespół Śpiewaczy „Dłużynianki” z Dłużyny. Kierownikiem jest Krystyna Majer, a instruktorem Stanisław Michalak.
 • Chór Żeński Cantilena z Włoszakowic. Prezesem chóru jest prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach i wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra. Dyrygentem i kierownikiem jest Mariola Jagodzik, a asystentem dyrygenta Katarzyna Kaczmarek.
 • Solistka chóru Żeńskiego Cantilena z Włoszakowic - Sabina Michalak
 • Zespół Wokalny „Złota Jesień” z Bukówca Górnego. Kierownikiem zespołu jest Longarda Gąd, a instruktorem Stanisław Michalak.
 • Zespół „Śpiewaj z nami” z Włoszakowic. Kierownikiem zespołu jest Maria Kamieniarz, a instruktorem Mariola Jagodzik.
 • Chór Pań, działający przy parafii pw. Św. Trójcy we Włoszakowicach. Instruktorem jest Mariusz Kowalczyk.
 • Zespół „Śpiewaj z nami” z Boguszyna. Kierownikiem jest Grażyna Tomowiak, a instruktorem Mariusz Kowalczyk.
 • Chór Męski im. Karola Kurpińskiego z Włoszakowic. Prezesem chóru jest Ireneusz Rogacki, a dyrygentem Mariusz Kowalczyk.

 

Gośćmi specjalnymi przeglądu byli: ks. kanonik Leszek Grzelak proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Większego w Dłużynie, na terenie której znajduje się charbielińskie sanktuarium; Stanisław Waligóra wójt Gminy Włoszakowice, który na przegląd przybył wraz z żoną; Irena Przezbór przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice; Helena Sobecka sołtys wsi Charbielin oraz Monika Lucerek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach.

Na zakończenie przeglądu wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy.


WS

 

***

 

Historia parafii w Charbielinie w oparciu o znakomite, oparte na pieczołowitej kwerendzie źródeł prace ks. kanonika Leszka Grzelaka:
- wydzielona z parafii Przemęt w XII-XIII w.
- do lat 60. XVII w. Charbielin jest parafią pod podwójnym wezwaniem: Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Większego
- po pożarze kościoła ok. 1650 r. parafia zostaje przeniesiona do Dłużyny
- w 1667 r. bp Maciej Kurski konsekruje kaplicę pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z płaskorzeźbą w ołtarzu przedstawiającą Wniebowzięcie NMP nieznanego autorstwa; z czasem płaskorzeźba staje się obrazem łaskami słynącym a kościół staje się miejscem licznych pielgrzymek
- urzędowe potwierdzenie rozwijającego się w Charbielinie kultu maryjnego znajdujemy w dokumencie z wizytacji parafii dłużyńskiej w 1783 r. podpisanym przez ks. kanonika Józefa Glaubicza Rokossowskiego; w czasie tejże wizytacji dokonano benedykcji (czyli pobłogosławienia) budowanego jeszcze wówczas drewnianego kościoła, w którym odprawiano nabożeństwa do roku ok. 1845, a następnie rozebrano ze względu na zły stan techniczny
- w latach 1849-1854 wybudowano nową ceglaną już świątynię; motywem szybkiej odbudowy świątyni był kult obrazu maryjnego
- w 1887 od uderzenia gromu kościół ten spłonął, pozostały tylko mury zewnętrzne, które wykorzystano w budowli nowego kościoła
- świątynia została odbudowana już w 1889 r. w kształcie obecnym; projekt wykonał architekt Langner z Wrocławia,  prace budowlane firma Wojciecha Sobeckiego ze Śmigla, a prace ciesielskie firma Bronisława Stama także ze Śmigla; budową kierował ówczesny proboszcz dłużyński ks. Felicjan Rybicki wraz z 4-osobową komisją w składzie: Franciszek Apolinarski z Grotnik, nauczyciel Michał Kozłowski z Dłużyny oraz kościelny Łukasz Stanek  i Tomasz Ratajszczak – obaj z Charbielina; bardzo ważną rolę przy odbudowie kościoła odegrał ówczesny dziedzic Sokołowa Antoni Skarżyski przewodniczący Reprezentacji Parafialnej; konsekracji świątyni w 1891 r. dokonał biskup poznański Edward Lisowski
- początki szczególnego kultu obrazu Wniebowzięcia NMP sięgają XVIII w.; kult nie osłabł w czasie zaborów, ani w PRL-u, choć w okresie stalinowskim wierni z obawy przed prześladowaniami nie docierali w zorganizowanych grupach pielgrzymkowych; w latach międzywojennych ukształtował się zwyczaj odbywania uroczystości odpustowych w sierpniowe święto Wniebowzięcia NMP w ciągu 2 dni; w 1952 r. zapoczątkowana został tradycja obchodzenia uroczystości odpustowych w sierpniu przez kilka dni, łącznie z dniami powszednimi, która trwa do dziś; od lipca 1955 r. zaczęto w Charbielinie odprawiać niedzielną sumę przez okres wakacyjny, później zaczęto wydłużać ten okres aż do miesięcy maj-listopad; w latach 1954-1955 wytyczono z kolei dziedziniec, na którym się znajdujemy, w obecnym kształcie, posadzono drzewa i otoczono go budynkiem oraz podcieniami; rocznie charbielińskie sanktuarium odwiedza  ok.  9 000 pielgrzymów
- w 1995 r. ludowa poetka Marianna Maćkowiak z Bukówca G. napisała pieśń do Matki Boskiej Charbielińskiej, która pierwodruk miała w NJ i która często jest tutaj wykonywana;

 

(pb) 

 

 

1.
P1270332.jpg
2.
P1270336.jpg
3.
P1270339.jpg
4.
P1270340.jpg
5.
P1270342.jpg
6.
P1270345.jpg
7.
P1270348.jpg
8.
P1270351.jpg
9.
P1270353.jpg
10.
P1270354.jpg
11.
P1270356.jpg
12.
P1270358.jpg
13.
P1270361.jpg
14.
P1270363.jpg
15.
P1270365.jpg
16.
P1270367.jpg
17.
P1270368.jpg
18.
P1270370.jpg
19.
P1270371.jpg
20.
P1270373.jpg
21.
P1270374.jpg
22.
P1270377.jpg
23.
P1270384.jpg
24.
P1270386.jpg
25.
P1270387.jpg
26.
P1270390.jpg
27.
P1270391.jpg
28.
P1270393.jpg
29.
P1270394.jpg
30.
P1270395.jpg
31.
P1270398.jpg
32.
P1270401.jpg
33.
P1270404.jpg
34.
P1270408.jpg
35.
P1270410.jpg
36.
P1270413.jpg
37.
P1270414.jpg
38.
P1270418.jpg
39.
P1270420.jpg
40.
P1270422.jpg
41.
P1270424.jpg
42.
P1270426.jpg
43.
P1270428.jpg
44.
P1270429.jpg
45.
P1270431.jpg
46.
P1270433.jpg
47.
P1270434.jpg
48.
P1270436.jpg
49.
P1270438.jpg
50.
P1270442.jpg
51.
P1270443.jpg
52.
P1270444.jpg
53.
P1270447.jpg
54.
P1270449.jpg
55.
P1270450.jpg
56.
P1270453.jpg
57.
P1270454.jpg
58.
P1270456.jpg
59.
P1270459.jpg
60.
P1270460.jpg
61.
P1270462.jpg
62.
P1270465.jpg
63.
P1270468.jpg
64.
P1270469.jpg
65.
P1270470.jpg
66.
P1270472.jpg
67.
P1270476.jpg
68.
P1270477.jpg
69.
P1270481.jpg
70.
P1270482.jpg
71.
P1270483.jpg
72.
P1270485.jpg
73.
P1270487.jpg
74.
P1270490.jpg
75.
P1270492.jpg

Fot.WS

 
wstecz   dalej »