Podpisanie umowy o projekt budowy sieci wod. - kan. PDF WYDRUK E-mail

17 czerwca w Gminnym Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. nastąpiło podpisanie umowy o wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach letniskowych gminy, czyli Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie. 
Wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę – firmę Zakład Projektowo-Usługowy IWRA Iwona Napierała-Piątkowska z Kościana - reprezentowała właścicielka. Ze strony gminy Włoszakowice umowę podpisali wójt Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marii Rolki. Ponadto przy podpisywaniu umowy obecni byli członkowie komisji przetargowej z jej przewodniczącym Romanem Hałupką.
Szacunkowa długość rozbudowanej sieci wodnej wyniesie ok. 19 km, a sieci kanalizacyjnej – ok. 21 km.
Pełnomocnikami gminy w sprawie rozbudowy ww. sieci są Rafał Jagodzik i Roman Hałupka z GZK Sp. z o.o.

 

Image

Image

Image

 

(pb)

 
wstecz   dalej »