Podsumowanie wycieczek rowerowych seniorów PDF WYDRUK E-mail
23 lipca na sali widowiskowej we Włoszakowicach odbyło się podsumowanie konkursu wycieczek rowerowych „Dla zdrowia i kondycji” za rok 2013 zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla stowarzyszeń emerytów, rencistów i inwalidów działających na terenie naszej gminy.
W minionym roku wyjazdy rowerowe organizowane były przez trzy grupy seniorów: z Włoszakowic, Krzycka Wielkiego i Bukówca Górnego. Sezon trwający od kwietnia do października 2013 roku był już dziewiątą edycją konkursu. Wzięły w nim udział 44 osoby. Książeczki wyjazdów rowerowych pobrało 50 osób. Wyjazdy odbywały się przeważnie 2 razy w tygodniu. W grupie krzyckiej jeździło 7 osób. Najkrótszy przejazd obejmował 25 km, a najdłuższa trasa wyniosła 42 km. Grupa bukówiecka z kolei liczyła 22 osoby, ich najkrótsza trasa przejazdowa wyniosła 15 km, a najdłuższa 50 km. W grupie włoszakowickiej było 15 aktywnych rowerzystów. Najkrótsza trasa wyniosła 18 km, a najdłuższa 45 km.
Z każdej grupy wyłonieni zostali zwycięzcy, czyli te osoby, które przejechały najwięcej kilometrów. Ponadto dokonując podsumowania wzięto pod uwagę wiek uczestników i wydzielono dwie grupy: I grupa – osoby w wieku 70 lat i więcej, II grupa – osoby poniżej 70 roku życia. Kolejność miejsc w konkursie ustalona została na podstawie punktacji zgodnie z zasadą: 1 kilometr = 1 pkt.
 
A oto wyniki konkursu.
 
Bukówiec Górny

70 lat i powyżej
1.Wojciech Hałupka           871
2. Zygmunt Mocek             867
3. Żelisława Kasperczak     825

Poniżej 70 lat
1. Maria Poniża                  867
2. Krystyna Głuszak          820
3. Janina Głuszak              777

W grupie wiekowej od 70 lat  i powyżej wszystkie trzy osoby, które zdobyły największą ilość punktów już otrzymały główną nagrodę w postaci roweru w poprzednich edycjach. W grupie wiekowej poniżej 70 lat rower otrzymała zwyciężczyni kategorii Maria Poniża.

Włoszakowice

70 lat i powyżej
1. Janina Dudek                  780
2. Władysław Dworczak     633
2. Zofia Dworczak               633

Poniżej 70 lat
1. Janina Kubaczyk             766
2. Urszula Łaczna               752
3. Kazimierz Dąbkowski       627
        
W grupie wiekowej 70 lat i powyżej wszystkie 3 osoby otrzymały już rower. W grupie wiekowej poniżej 70 lar rower otrzymała zwyciężczyni kategorii Janina Kubaczyk.

Krzycko Wielkie

70 lat i powyżej
1. Łucja Duszyńska            680
2. Stanisław Majchrzak      492
3. Janina Walkowiak          372
 
Poniżej 70 lat
1.  Maria Andrzejewska      640
2.  Bogusław Pindara           94
    
Ze względu na to, że pierwszej grupie wiekowej wszyscy uczestnicy otrzymali juz rowery w poprzednich edycjach, nagrody głównej nikt nie otrzymał Zwyciężczyni w drugiej kategorii otrzymała już rower w poprzedniej edycji, a kolejna osoba miała przejechane zbyt mało kilometrów, by otrzymać rower.
W czasie uroczystości na sali widowiskowej wręczenia nagród oraz dyplomów i drobnych upominków dla każdego uczestnika wyjazdów konkursowych w imieniu nieobecnego wójta gminy dokonała przewodnicząca rady gminy Irena Przezbór, której towarzyszyły Anna Nowak p.o. kierownika GOPS oraz pracownik GOPS Sylwia Jankowiak.
Przypomnijmy, że idea sformalizowanych wycieczek rowerowych zrodziła się w 2005 roku podczas jednego ze spotkań seniorów z wójtem. Pomysł bardzo się spodobał i od tego czasu GOPS Włoszakowice z początkiem każdego nowego roku wydaje chętnym specjalne książeczki wyjazdów. Zgodnie z regulaminem każdy przyjazd do danej miejscowości – koniecznie w grupie minimum 5 osób – musi być potwierdzony na przykład przez sołtysa, leśniczego czy nawet właściciela sklepu.

Tekst: Sylwia Jankowiak

Foto: P. Borowiec

 

1.
P1280859.jpg
2.
P1280862.jpg
3.
P1280865.jpg
4.
P1280867.jpg
5.
P1280869.jpg
6.
P1280871.jpg
7.
P1280875.jpg
8.
P1280881.jpg
9.
P1280886.jpg
10.
P1280890.jpg
11.
P1280896.jpg
12.
P1280898.jpg

 
wstecz   dalej »