og這szenie o przetargu na zbycie nieruchomo軼i PDF WYDRUK E-mail


I N F O R M A C J A 
Dzia豉j帷 na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo軼iami
(tekst jednolity – Dz.U. z 2014 r. poz. 518), zawiadamiam, 瞠 na tablicy og這sze i stronie internetowej Urz璠u Gminy W這szakowice
wywieszone zosta這 niniejsze og這szenie o przetargu nieograniczonym

O G O S Z E N I E
  -----------------------------------

Wójt Gminy W這szakowice og豉sza przetarg ustny ograniczony dla w豉軼icieli nieruchomo軼i s御iednich na sprzeda nieruchomo軼i
gruntowej niezabudowanej, po這穎nej w Bukówcu Górnym, dla której w S康zie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi庵 Wieczystych
prowadzona jest ksi璕a wieczysta KW nr PO1L/00010892/2

Przedmiotem przetargu jest nieruchomo嗆 oznaczona numerem dzia趾i: 

235/8 o powierzchni 1600 m² cena wywo豉wcza  17500,00 z 

Nieruchomo嗆 zwolniona jest z podatku VAT.

Post徙ienie nie mniejsze ni 1% ceny wywo豉wczej, z zaokr庵leniem w gór do pe軟ych dziesi徠ek z這tych. 

Przetarg odb璠zie si dnia 15 wrze郾ia 2014r. o godz. 11.00 w salce maso雟kiej Urz璠u Gminy W這szakowice przy ul. Kurpi雟kiego 29.  

Warunkiem przyst徙ienia do przetargu jest wp豉cenie wadium w pieni康zu w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej w terminie do dnia 12 wrze郾ia 2014 r.  godz. 14.00 w kasie Urz璠u Gminy lub na konto: Urz康 Gminy W這szakowice BS W這szakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006

Wadium wp豉cone przez osob, która przetarg wygra豉 zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomo軼i. Wadium przepada na
rzecz organizatora przetargu je瞠li osoba, która przetarg wygra豉 uchyli si od zawarcia umowy. 
Pozosta貫 wadia zwraca si niezw這cznie po zamkni璚iu przetargu, jednak nie pó幡iej ni przed up造wem 3 dni od zamkni璚ia przetargu.

Nieruchomo嗆 b璠帷a przedmiotem zbycia obci捫ona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi (prawa drogi)
Wy瞠j wymieniona nieruchomo嗆 nie ma zobowi您a.

Przedmiotowa nieruchomo嗆 w ewidencji gruntów oznaczona jest jako droga, aktualnie stanowi nieu篡tek.

Uczestnik przetargu zobowi您any jest posiada: dowód to窺amo軼i, potwierdzony dowód wp豉ty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz – informacj z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
osoba upowa積iona do reprezentowania uczestnika powinna przed這篡 do wgl康u aktualny wypis z Krajowego Rejestru S康owego. Je瞠li uczestnik jest reprezentowany przez pe軟omocnika, konieczne jest przed這瞠nie orygina逝 pe軟omocnictwa upowa積iaj帷ego do uczestnictwa w przetargu. 
W przypadku gdy nabywc nieruchomo軼i zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzeda篡 nabywca winien przed這篡 zezwolenie, je瞠li jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomo軼i przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegó這wych informacji udziela  Urz康 Gminy  W這szakowice pok.116 lub telefonicznie 065 52 52 994.

 
wstecz   dalej »