og這szenie o przetargu na zbycie nieruchomo軼i PDF WYDRUK E-mail
O G O S Z E N I E
  -----------------------------------

Wójt Gminy W這szakowice og豉sza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomo軼i gruntowych niezabudowanych,
po這穎nych we W這szakowicach przy ul. Kurpi雟kiego, dla których w S康zie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksi庵 Wieczystych
prowadzona jest ksi璕a wieczysta KW nr PO1L/00026802/0

Przedmiotem przetargu s nieruchomo軼i oznaczone numerami dzia貫k: 

893/3 o powierzchni 888 m² cena wywo豉wcza  45200,00 z 
893/4 o powierzchni 1138 m² cena wywo豉wcza  56300,00 z 
893/5 o powierzchni 606  m² cena wywo豉wcza 31500,00 z 

Do ceny osi庵ni皻ej w przetargu doliczony b璠zie podatek VAT w wysoko軼i 23%
Post徙ienie nie mniejsze ni 1% ceny wywo豉wczej, z zaokr庵leniem w gór do pe軟ych dziesi徠ek z這tych. 

Przetarg odb璠zie si dnia 22 wrze郾ia 2014 r. o godz. 11-tej w salce maso雟kiej Urz璠u Gminy W這szakowice przy ul. Kurpi雟kiego 29.  
 
Warunkiem przyst徙ienia do przetargu jest wp豉cenie wadium w wysoko軼i 10% ceny wywo豉wczej w terminie
do dnia 19 wrze郾ia 2014 r.  godz. 14.00 w kasie Urz璠u Gminy lub na konto:
Urz康 Gminy W這szakowice BS W這szakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006 

Wadium wp豉cone przez osob, która przetarg wygra豉 zalicza si na poczet ceny nabycia nieruchomo軼i.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu je瞠li osoba, która przetarg wygra豉 uchyli si od zawarcia umowy. 
Pozosta貫 wadia zwraca si niezw這cznie po zamkni璚iu przetargu, jednak nie pó幡iej ni przed up造wem 3 dni od zamkni璚ia przetargu.

Wy瞠j wymienione nieruchomo軼i nie s obci捫one oraz nie maj zobowi您a.

Zgodnie z opracowanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zbywane nieruchomo軼i przeznaczone s pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

Zako鎍zenie budowy w/w nieruchomo軼i, za któr uwa瘸 si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni皻ym, winno nast徙i w ci庵u 4 lat. W przypadku braku zabudowy Wójt Gminy W這szakowice zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomo軼i w ci庵u 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego.
Uczestnik przetargu zobowi您any jest posiada: dowód to窺amo軼i, potwierdzony dowód wp豉ty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadz帷a dzia豉lno嗆 gospodarcz – informacj z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
osoba upowa積iona do reprezentowania uczestnika powinna przed這篡 do wgl康u aktualny wypis z Krajowego Rejestru S康owego. Je瞠li uczestnik jest reprezentowany przez pe軟omocnika, konieczne jest przed這瞠nie orygina逝 pe軟omocnictwa upowa積iaj帷ego do uczestnictwa w przetargu. 
W przypadku gdy nabywc nieruchomo軼i zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzeda篡 nabywca winien przed這篡 zezwolenie, je瞠li jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomo軼i przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegó這wych informacji udziela  Urz康 Gminy  W這szakowice pok.116 lub telefonicznie 065 52 52 994.

                                                                        Wójt
 
                                                                             mgr Stanis豉w Waligóra                                     
 
wstecz   dalej »