zawarcie umowy - przewozy uczniów PDF WYDRUK E-mail

Informacja o zawarciu umowy – „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2014/2015”.

Gmina Włoszakowice zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do i ze szkół oraz przedszkola w gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2014/2015”.

Umowę zawarto z wybranym Wykonawcą, którym jest dla części I przedmiotu zamówienia Firma: Usługi Transportowe Kazimierz Samelczak ul. Powstańców Wlkp. 149 Bukówiec Górny 64-140 Włoszakowice . Cena oferty brutto: 4,31zł/km oraz dla części II przedmiotu zamówienia Firma:  Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Wolsztyńska 11, 64-140 Włoszakowice. Cena oferty brutto: 2,98zł/km

Wójt

Stanisław Waligóra

 
dalej »