Dożynki w Jezierzycach Kościelnych PDF WYDRUK E-mail
Polową mszę świętą dziękczynną za zebrane plony celebrowaną przez ks. proboszcza Grzegorza Czubaka poprzedził uroczysty korowód dożynkowy złożony z bryczek konnych i sprzętu  rolniczego, który przejechał przez całą bogato udekorowaną wieś. Na mszy śpiewał miejscowy zespół śpiewaczy „Jezioranki” pod kierunkiem Marioli Jagodzik. W trakcie przejazdu korowodu dokonano  także otwarcia i poświęcenia niedawno wybudowanej przez Zarząd Dróg Gminnych drogi asfaltowej do gruntów rolnych w peryferyjnej części wsi.
Bezpośrednio po mszy odbyła się część artystyczna pod salą wiejską. Sołtys Bogdan Wieland powitał zebranych gości, wśród których byli m.in.: wójt gminy  Stanisław Waligóra, radna gminy Hanna Michalska, ks. prob. Grzegorz Czubak, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Liliana Tkacz, prezes Kółka Rolniczego Tadeusz Prządka, dyrektor ZS w Jezierzycach Kościelnych Marian Zakrzewski, członkowie rady sołeckiej oraz jezierzyccy rolnicy-seniorzy. Delegacja miejscowych rolników złożyła w darze wieniec żniwny sołtysowi wsi, a chleb wójtowi, który następnie wraz z sołtysem i radną Hanną Michalską pokroił darowany bochen i podzielił się nim ze wszystkimi uczestnikami dożynkowego święta. Wójt Stanisław Waligóra wygłosił także krótkie przemówienie, podkreślając w nim znaczenie rolniczego trudu dla dobrobytu narodu oraz w szczególny sposób dziękując rolnikom-seniorom.
W części artystycznej wystąpił zespół śpiewaczy „Jezioranki”, dzieci z III klasy jezierzyckiej Szkoły Podstawowej oraz soliści Studia Piosenki GOK.
Na zakończenie odbyła się tradycyjna zabawa taneczna.

Tekst: (pb), foto: (pb), K. Hałupka
 
wstecz   dalej »